วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

         เชื่อว่าหลายๆคนก็คงมีเป้าหมายชีวิต และ ฉันก็เป็นอีกคนที่มีเป้าหมายชีวิต ฉันได้วางเป้าหมายชีวิตไว้ว่า "ฝันให้ไกล ไปให้ถึง" แต่เมื่อเรายังไม่ได้เริ่มทำฉันก็มีความคิดว่าเหมือนฉันจไปไม่ถึง
เป้าหมายของชีวิตที่ฉันตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็น เป้าหมายในการศึกษา ในการสอบเข้าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ฉันคิดมากเกินไปหรือเปล่าว่า " ฉันจะทำไม่ได้ หรือ ฉันจะทำได้หรือไม่? " ฉันคิดว่าฉันเป็นคนชอบดูถูกความสามารถของตนเอง ชอบคิดไปก่อนว่าจะ  "ทำไม่ได้"  ฉันอยากจะลบคำที่ว่า "ทำไม่ได้" ออกจากความคิด แล้วก็เติมคำว่า "ต้องทำได้" ลงในความคิดแล้วทำให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
         บางครั้งฉันก็คิดว่าเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้มันอาจสูงจนเอื่อมไม่ถึง แต่ฉันก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุด ดังคำกล่าวที่ฉันได้พูดไว้ว่า "ฝันให้ไกล ไปให้ถึง"
         เมื่อฉันอยากที่จะไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ ฉันต้องอ่านหนังสือให้มาก ทบทวนบทเรียนที่เรียนมา แล้วเตรียมตัวให้ดีในการที่จะทำเป้าหมายให้สำเร็จ เป้าหมายของฉัน คือ "การที่จะสอบเข้าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย"